Nordea Teach for Sweden


Film

Teach for Sweden är ett samhälls engagemang som hjälper till att utbilda och placera skickliga ledare i klassrum på skolor med stora utmaningar. Teach for Sweden bygger upp ett nätverk av framtida ledare, uthålliga ledare som verkar för en likvärdig skola.