Great by Budweiser


Film

Under sommaren 2013 utförde Perfect Noise (perfectnoise.se) ett stort blindtest för Budweiser under namnet GREAT. Ett koncept för att flytta fokus från Budweiser till det som betyder mest; ölens kvalité och smak. Under en period över 3 månader  utförde Budweiser/Perfectnoise 32 events på några av Sveriges mest respektabla arrangemang, klubbar och festivaler. Här, tillsammans med andra aktiviteter, serverades Budweiser på ett sätt det aldrig serverats tidigare: i en förklädd flaska där det riktiga namnet blev avslöjat med hjälp av UV-ljus.